Image2PDF to program do konwersji obrazów takich jak PG, PNG, BMP, IFF/ILBM, GIF, TIFF lub PCX do pliku PDF. Ale może również przekonwertować plik PDF na plik obrazu. Image2PDF został opracowany przez Bernd Assenmacher i jest dostępny dla Amiga OS3, OS4 i MorphOS.
2024-01-19 - 12:00:00 - Tydzień: 3 - Numer wpisu: 12021 - Kategoria: Amiga, Program