Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Desktop versie van deze webpagina.
Bil Herd maakte een video waarin hij praat over de Commodore C116. Bil was de hoofd hardware ingenieur van de TED familie van Commodore Computers in tachtiger jaren. De C116 was het eerste model van de TED familie en was het voorbeeld van hoe de rest van de TED familie er uit had moeten zien.
2011-12-30 - 17:22:00 - Week: 52 - Item nummer: 1946 - Categorie: C16, C116, Plus/4, Video
Error: Embedded data could not be displayed.