Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
SEUCK Sideways competition 2015:
1. Pan by Errazking - 79 punktów
2. U-91306 Eidothea - 76 punktów
3. Edge of Time - 72 punktów
2016-01-08 - 13:04:00 - Tydzień: 1 - Numer wpisu: 4525 - Kategoria: C64, Konkurs