Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Scene World Magazine wywiad z Hans Ippisch (Rainbow Arts, Play Time, PC Games, Amiga Games, SEGA, N-Zone, PlayZone i Club Nintendo Magazine).
2016-03-11 - 13:11:00 - Tydzień: 10 - Numer wpisu: 4651 - Kategoria: Commodore, Wywiad