Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Desktop versie van deze webpagina.
Iz8dwf heeft een video gemaakt van de reparatie van een Commodore PET 3032 computer uit het jaar 1979. De gevonden fouten waren: ROM's, PIA 6520, MC3446 (IEEE488) en twee DRAM chips.
2017-02-17 - 13:12:00 - Week: 7 - Item nummer: 5284 - Categorie: KIM-1, PET, CBM, Reparatie