Realms of Quest V dla Commodore VIC20: 4 dyskietki, 250 portretów, 6 rasy, 16 klas, muzyka, duża mapa świata, 20 miasta i 10 osoba.
2017-05-19 - 13:10:00 - Tydzień: 20 - Numer wpisu: 5468 - Kategoria: VIC-20, Gra

Commodore Banner Exchange