Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowy wideo z The 8-Bit Guy: Commodore PET.
2017-09-01 - 13:01:00 - Tydzień: 35 - Numer wpisu: 5669 - Kategoria: KIM-1, PET, CBM, Naprawa