Papierowy magazyn Amiga Future został wydany w języku angielskim i niemieckim. W tym wydaniu: Aktualności, Playfield, Alarcity, Else We Get Mad, Tower 57, The Dream of Rowan, Terrahawks, Agony, AmiBOX, R2Z, MorphOS Camp, Aminet, OS4 Depot, SimpleMail, WinUAE, AT 2008 Clone, Special phase5 Digital Products 2017, Trevors Soapbox, Demoszene, FreePascal (2), Blitz Basic (10) i Amiga Ireland Meetup 2018.
2018-03-09 - 13:13:00 - Tydzień: 10 - Numer wpisu: 6082 - Kategoria: Amiga, Magazyn

Commodore Banner Exchange