Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
PET RAM/ROM płytka drukowana, 2 x ROM (24 Kbytes) i 2 x 4 Kilobyte ($F000 - $FFFF).
2018-05-25 - 13:09:00 - Tydzień: 21 - Numer wpisu: 6270 - Kategoria: KIM-1, PET, CBM, Towar żelazny