Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowy emulator Commodore C64 i C128 od Alessandro Abbruzzetti. Specyfikacje to: CPU włącznie z illegal opcodes, CIA1, CIA2, IEC, klawiatura, SID, joystick, mysz, light pen, Datassette, 1541 (D64 & G64), MPS803, REU i RS-232.
2018-06-01 - 13:14:00 - Tydzień: 22 - Numer wpisu: 6289 - Kategoria: C64, Emulator