Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowy projekt sprzętowy do komputera Commodore PET z Galb2x2.
2018-07-27 - 13:08:00 - Tydzień: 30 - Numer wpisu: 6417 - Kategoria: KIM-1, PET, CBM, Towar żelazny