Scena World jest dyskietka Angielski magazyn dla PAL i NTSC Commodore 64 i Amiga sceny. W tym wydaniu: Editorial, SWO info, Interviews: Christian Spanik, John Chowning, David Pleasance i Dennis Pauler, Syntax 2017, Revision 2017, Homecon, Play Expo 2017, Games Scene, The 8-Bit Phiosophy (2) i Let's Make a Game Tutorial (4).
2018-08-17 - 13:07:00 - Tydzień: 33 - Numer wpisu: 6458 - Kategoria: Amiga, Magazyn

Commodore Banner Exchange