Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Możliwe "Full Motion Video" na VIC-20? TAK!
2018-09-07 - 13:09:00 - Tydzień: 36 - Numer wpisu: 6501 - Kategoria: VIC-20, Towar żelazny