Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
KiloByte magazyn (PDF, język angielski) dla 8-bit Komputer domowy i konsola gier wideo. W tym wydaniu: Floppy-sleeves, Andrzej Wisniewski, Games by Apollo, AI in 8-bit, Mr. & Mrs. Atari, Atari CX 40 joystick, Vintage PC's, Dawn of Kernel, Hunters Moon, Spire of the Ancients, Yoomp, Miner 2049er i Hover Bovver.
2018-09-21 - 13:04:00 - Tydzień: 38 - Numer wpisu: 6529 - Kategoria: Commodore, Magazyn