Amiga Future #135
Papierowy magazyn Amiga Future został wydany w języku angielskim i niemieckim. W tym wydaniu: Aktualności, Playfield, Rocket Ranger, Sir Ababol, Wolfen, Zerosphere, WHDLOpener, Art Effect,MorphOS, Workbench Explorer, Aminet, MorphOS Camp, CDTV IR Adapter, Trevors Soapbox, Ignition (3), FreePascal (6), Blitz Basic (14), Classic Computing, Retrothek i Gamescom.