Attitude #19
W tym angielskim magazynie dyskietek następujące: Datastorm 2018, Gubbdata 2018 i X'2018.