Papierowy magazyn Amiga Future został wydany w języku angielskim i niemieckim. W tym wydaniu: Aktualności, Playfield, Playfield, Artur Gadawski (7-bit), Stephen Jones, Heroes Of Gorluth, Barbarian+, K.C. Munchkin, The Battle for Wesnoth, AmigaOS 3.1.4, AmiCygnix, YAM 2.10dev, AFNews, Muiplot, MorphOS Camp, Aminet, HC533, CD32 Time, FTP, botfixer@home, Amiga reproductions i Trevors Soapbox.
2019-01-11 - 13:15:00 - Tydzień: 2 - Numer wpisu: 6823 - Kategoria: Amiga, Magazyn

Commodore Banner Exchange