Amiga Future #137
Papierowy magazyn Amiga Future został wydany w języku angielskim i niemieckim. W tym wydaniu: Aktualności, Playfield, Playfield, Dirk Gottschling, Trap Runner, Powerglove Reloaded, The Kiwi's Tale, TBfW-Südwacht, Sanctuary, Smbfs, PerCiMan, Aminet, MorphOS Camp, Amiga Forever, C64 Forever, Pagestream, CD32 Time, Trevors Soapbox, Amiga34, AmiWest i Ignition (4).