Club Info 153
W tym niemieckim magazynie dyskowym dla C116, C16 i Plus/4 są dostępne następujące artykuły: Forum, Scene, Tips & Tricks, Super Messenger, Zombie Calavera Prologue, Santas Winter Work, Ghost 'n' Goblins, Digiloi, Hell House, Mim-Spiel, Computerspass, Hardware, Suspect, Rap4 i Andere systeme.