Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowy magazyn dla komputera retro: Eight Bit Magazine. W tym wydaniu: Recenzje ponad 100+ gier dla Commodore 64, ZX Spectrum, MSX, Amstrad CPC, Atari 8-Bit, BBC Micro, Nintendo Entertainment System i Sega Master System.
2019-04-12 - 13:13:00 - Tydzień: 15 - Numer wpisu: 7038 - Kategoria: Commodore, Magazyn