Papierowy magazyn Amiga Future został wydany w języku angielskim i niemieckim. W tym wydaniu: Aktualności, Playfield, Franke Wille, RESHOOT R Soundtrack CD, UWOL: Quest For Money, Celtic Heart, The Battle for Wesnoth, Distant Armies, Pipe Rider, Grimps, SnapShoter, AmigaOS 3.1.4 (2), IRIS, XBench, MorphOS Camp, Aminet, Aranet, CD32 Time, Amiga 500 "DUO", Trevors Soapbox, Demoszene, Amiga Ireland Meetup i ARexx (1).
2019-05-03 - 13:18:00 - Tydzień: 18 - Numer wpisu: 7099 - Kategoria: Amiga, Magazyn

Commodore Banner Exchange