Michael Steil dokonał przeglądu komentarzy C64 BASIC & KERNAL. Dostępne są następujące komentarze: Microsoft, Data Becker, Lee Davison, Bob Sander-Cederlof, Magnus Nyman i Marko Mäkelä.
2019-05-31 - 13:17:00 - Tydzień: 22 - Numer wpisu: 7154 - Kategoria: Commodore, Website

Commodore Banner Exchange