XC=BASIC
XC=BASIC to dialekt języka programowania BASIC dla Commodore 64. Xcbasic64 kompiluje XC=BASIC do 6502 maszynowy kod.