XC=BASIC to dialekt języka programowania BASIC dla Commodore 64. Xcbasic64 kompiluje XC=BASIC do 6502 maszynowy kod.
2019-06-28 - 13:13:00 - Tydzień: 26 - Numer wpisu: 7222 - Kategoria: Commodore, Program

Commodore Banner Exchange