Hanoi Tower - C64
Hanoi Tower to nowa gra dla Commodore C64. Gra została opracowana przez Matteo Angelini (kod) i Richard Bayliss (grafika i muzyka).