Daniel Renner - C64 Modyfikacje
Nowy wideo z Daniel Renner: C64 - SD2IEC, Keyman64, Overlay64, Mixsid, SuperKernal36 i Modulator Mod.