Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Robin Harbron nakręcił kolejny nowy film. Tym razem ujawnia "easter egg" w Commodore C64.
2019-11-08 - 13:12:00 - Tydzień: 45 - Numer wpisu: 7536 - Kategoria: C64, Podcast