Kanał YouTube Look Mum No Computer dokonał dużej modyfikacji Commodore C64 za pomocą Synthcart. Dodali 12 pokręteł do sterowania dźwiękiem.
2019-12-06 - 13:10:00 - Tydzień: 49 - Numer wpisu: 7601 - Kategoria: C64, Towar żelazny

Commodore Banner Exchange