Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
15 grudnia 2019 r. Chuck Peddle zmarł w wieku 82 lat. Chuck był amerykańskim inżynierem elektrykiem, najlepiej znanym jako główny projektant mikroprocesora MOS Technology 6502, a także KIM-1.
2019-12-27 - 13:21:00 - Tydzień: 52 - Numer wpisu: 7672 - Kategoria: Commodore, KIM-1, PET, CBM