Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Crackpots to nowa gra dla Commodore C64. Gra jest konwersją gry Activision Crackpots dla Atari 2600. Konwersji dokonali Antonio Savona (kod), Saul Cross (muzyka) i STE'86 (grafika).
2020-02-07 - 12:07:00 - Tydzień: 6 - Numer wpisu: 7791 - Kategoria: C64, Gra