Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowe wideo od Ovesen.net: Wymiana kondensatorów elektrolitycznych w Amiga 500 i Gotek.
2020-02-07 - 12:12:00 - Tydzień: 6 - Numer wpisu: 7796 - Kategoria: Amiga, Naprawa