Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowe wideo od Adriana Blacka. Tym razem naprawa trzech komputerów Commodore C64.
2020-02-07 - 12:13:00 - Tydzień: 6 - Numer wpisu: 7797 - Kategoria: C64, Naprawa