2600 AD to nowe demo dla komputera Commodore C64. Demo zostało stworzone przez Rastah Bar, Facet i Joe.
2020-02-28 - 12:00:00 - Tydzień: 9 - Numer wpisu: 7839 - Kategoria: C64, Demo

Commodore Banner Exchange