Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowe wideo od Adrian Black. Tym razem pokazuje, jak można poprawić wyjście wideo z komputera Commodore C64.
2020-04-10 - 12:06:00 - Tydzień: 15 - Numer wpisu: 7965 - Kategoria: C64, YouTube