Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Nowe wideo od Adrian Black. Tym razem pokazuje inny sposób na ulepszenie wyjścia wideo komputera Commodore C64.
2020-04-17 - 12:11:00 - Tydzień: 16 - Numer wpisu: 7990 - Kategoria: C64, YouTube