Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Johan Grip bada układ PLA w komputerze Commodore C128. Robi zdjęcia chipa swoim mikroskopem i dekoduje obwód.
2020-08-07 - 12:07:00 - Tydzień: 32 - Numer wpisu: 8307 - Kategoria: C128(D), Informacja