Greg Naçu ze strony internetowej C64OS.com napisał bardzo obszerny blog o tym, co dzieje się po włączeniu komputera Commodore C64 i załadowaniu programu.
2020-09-04 - 12:09:00 - Tydzień: 36 - Numer wpisu: 8389 - Kategoria: C64, Informacja

Commodore Banner Exchange