Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Space Fighter 1 to nowa gra SEUCK na komputer Commodore C64. Gra została stworzona przez Pinov Vox & Richard Bayliss (kod, muzyka i piksele) oraz Fabs (piksele).
2020-10-30 - 12:17:00 - Tydzień: 44 - Numer wpisu: 8558 - Kategoria: C64, Gra