Papierowy magazyn Amiga Future został wydany w języku angielskim i niemieckim. W tym wydaniu: Aktualności, Christian Weber, Jacek Piszczek, Legend of Falconia, Wiz: Quest For The Magic Lantern, Vegetables Deluxe, Crystals of Arborea, AmiKit XE für Vampire, Wayfarer, Neues aus dem Aminet, AmiCygnix 1.6 - Programme, Bifrost A1200 Heimdall Edition, vAmiga, Matze TK68EC020, Nightwalk, Trevors Soapbox, Monitor: Der lange Weg, Combitec Clock 77, Demoscene i mySync.
2021-01-15 - 12:18:00 - Tydzień: 2 - Numer wpisu: 8782 - Kategoria: Amiga, Magazyn

Commodore Banner Exchange