Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Rob O'Hara przygotował nowy podcast. Temat w tym odcinku to: Modemy do komputerów retro.
2021-05-28 - 12:03:00 - Tydzień: 21 - Numer wpisu: 9153 - Kategoria: Commodore, Podcast