Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
W tym odcinku Mads i Chris rozmawiają o id Software, grach na C64 wydanych w ciągu ostatnich 10 lat i grach Shinobi.
2021-05-28 - 12:06:00 - Tydzień: 21 - Numer wpisu: 9156 - Kategoria: Commodore, Podcast