Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Strona internetowa COREi64 oferuje nowy produkt dla komputera retro: Phantom to rozszerzenie napędu C64/1541, które zostało wyprodukowane w połowie lat 80-tych w Wielkiej Brytanii. Możesz teraz zamówić replikę płyty, aby zbudować własnego Phantoma.
2021-06-25 - 12:20:00 - Tydzień: 25 - Numer wpisu: 9250 - Kategoria: C64, Towar żelazny