Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
ZZOT! To nowy papierowy magazyn dla użytkownika Commodore C64. W tym wydaniu: Przedstawienie zespołu stojącego za magazynem. Recenzja gier Trance Sector Ultimate, Battle Khaos II i Monstro Giganto.

ZZOT! #1 -Illegal Spread:
2021-07-09 - 12:02:00 - Tydzień: 27 - Numer wpisu: 9273 - Kategoria: C64, Magazyn