SidTool to frontend emulatora odtwarzacza muzyki C64 dla systemu Windows. Funkcje to: WinVice, Sidplay/w, HVSC, wyszukiwanie, odtwarzanie losowe i STIL. Zmiany w tej wersji: Ulepszenia bazy danych wyszukiwania, HVSC i procesu inicjalizacji.
2021-07-16 - 12:09:00 - Tydzień: 28 - Numer wpisu: 9300 - Kategoria: C64, Program

Commodore Banner Exchange