Metin Seven przesłał wszystkie opublikowane holenderskie magazyny Amiga Magazine. Metin był autorem i redaktorem jedynego drukowanego holenderskiego magazynu komputerowego Commodore Amiga.
2021-08-06 - 12:11:00 - Tydzień: 31 - Numer wpisu: 9362 - Kategoria: Amiga, Magazyn

Commodore Banner Exchange