Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Adam Wilson napisał bloga o naprawie kilku komputerów Commodore C64.
2021-08-06 - 12:14:00 - Tydzień: 31 - Numer wpisu: 9365 - Kategoria: C64, Naprawa