Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
André Fachat pracuje nad nowoczesną wersją komputera Commodore PET. W tym filmie: Przegląd systemu, architektura, mapa pamięci, wideo, tryby prędkości, opcje ROM i wirtualne PET.
2021-08-20 - 12:07:00 - Tydzień: 33 - Numer wpisu: 9398 - Kategoria: KIM-1, PET, CBM, Towar żelazny