ZZOT! To nowy papierowy magazyn dla użytkownika Commodore C64. W tym wydaniu: Spaceman Splorf: Planet of Doom, Kong, Droid Rumble, Sun Position Calculator, Boogie Factor i Antonio Savona.
2021-09-24 - 12:17:00 - Tydzień: 38 - Numer wpisu: 9509 - Kategoria: Amiga, Magazyn