Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Wywiad z Bil Herd i Margaret Morabito przeprowadza Earl Evans w tym nowo opublikowanym filmie z Vintage Computer Federation. W nim opowiadają o swojej nowej książce "Back into the Storm: A Design Engineer's Story of Commodore Computers in the 1980s".
2021-10-01 - 12:19:00 - Tydzień: 39 - Numer wpisu: 9531 - Kategoria: Commodore, Książka
Error: Embedded data could not be displayed.