Commodore Info Page Richard Lagendijk English Nederlands Deutsch Polski PET/CBM C64 MeWe CommodoreInfoPage - YouTube mos6502 - Twitter RSS Wersja pulpitu tej strony.
Benjamin napisał obszerny blog o modernizacji swojego komputera Amiga 500. Po dobrym czyszczeniu dodał Vampire, CF-HDD, Gotek, więcej pamięci RAM i nowy zasilacz.
2021-11-05 - 12:19:00 - Tydzień: 44 - Numer wpisu: 9631 - Kategoria: Amiga, Towar żelazny