Reset to magazyn pdf dla użytkownika Commodore C64. W tym wydaniu: We Are Stardust, News, The Making of Alien 3, 5 Reasons to..., Games That Weren't, Reset Rewind, Antonio Savona i Blow the Cartridge - Turrican.
2021-12-03 - 12:04:00 - Tydzień: 48 - Numer wpisu: 9696 - Kategoria: C64, Magazyn